חידון לאה גולדברג


סמנו את התשובה הנכונה לכל שאלה ומלאו את הפרטים שלכם!
1.     א     ב     ג     ד

2.     א     ב     ג     ד

3.     א     ב     ג     ד

4     א     ב     ג     ד

5     א     ב     ג     ד

6     א     ב     ג     ד

7     א     ב     ג     ד

8     א     ב     ג     ד

9     א     ב     ג     ד

10     א     ב     ג     ד

11     א     ב     ג     ד

12     א     ב     ג     ד

13     א     ב     ג     ד

14     א     ב     ג     ד

15     א     ב     ג     ד

16     א     ב     ג     ד

17     א     ב     ג     ד

18     א     ב     ג     ד

19     א     ב     ג     ד

20     א     ב     ג     ד

21     א     ב     ג     ד

22     א     ב     ג     ד

23     א     ב     ג     ד

24     א     ב     ג     ד

25     א     ב     ג     ד

26     א     ב     ג     ד

27     א     ב     ג     ד

28     א     ב     ג     ד

29     א     ב     ג     ד

30     א     ב     ג     ד

31     א     ב     ג     ד

32     א     ב     ג     ד

33     א     ב     ג     ד

34     א     ב     ג     ד

35     א     ב     ג     ד

36     א     ב     ג     ד

37     א     ב     ג     ד

38     א     ב     ג     ד

39     א     ב     ג     ד

40     א     ב     ג     ד


שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
כתובת:
דוא"ל:
גיל:


המועד האחרון למשלוח הפתרון: 30 באפריל