home registration message board information and consulting events
news
society
faq
info base
donation
tourism
ms kids
society header

הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה םורופ

תועד ףילחהל ,חכוותהל ,אשונ תולעהל, אורקל ,םורופל סנכיהל םינמזומ םתא
.םכתעד לע הלעיש רבד לכ וא
,רתויב תונכדועמה תועדוהה לש אשונה תורוש תואצמנ ךסמה זכרמב
,העדוהה תא אורקל ידכב .החילשה תעשו ךיראת חלושה םש םע דחי
."שדח אשונ"
רותפכה לע ץחל השדח העדוה תפסוהל .האשונ לע ץחל

הבורמ האנה םכל לחאמ הדוגאה תווצ

שיחת ועידהîùàìתקנון הפורוםחזרה לאתראינדקס דיבוריםהוסף פורום משלך, חינם!שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט


תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)


(16:02 10/2/02) נ תימע \ הצופנ תשרט םע ל"הצ יכנ    
(2:14 1/2/02) ב יש \ Curatron2000MS    
(9:19 1/2/02) לט תניר \ ןורטארוק       
(22:53 2/2/02) ב יש \ תופסונ תולאש       
(0:38 2/2/02) הדבלופס הני'ג \ ?רוסא וא רתומ-ףאב ליגע    
(16:34 21/1/02) טלבנדלוג ןד \ הצופנ תשרטל ירשפא רוזמכ סיבנק    
(8:39 25/1/02) ןונרא-ןמריש תירוד \ [ת"ל] סיבאנק       
(16:55 5/1/02) יול לכימ \ תופורת    
(13:39 18/1/02) ז ןורי \ הצופנ תשרטו םישנ       
(12:55 16/1/02) תימע \ ישפנ חתמל םיפקתה ןיבש רשקה    
(10:50 16/1/02) ןונרא-ןמריש תירוד \ םירובד    
(13:18 28/12/01) ינוחמש ריאמ דג \ ןוקית - םידדובו תוחפשמל םירוגמ רפכ וא ףתושמ םירוגמ תיב    
(14:49 28/12/01) ז ןורי \ הבוגת       
(14:20 24/12/01) יול לכימ \ !הדות    
(14:18 28/12/01) ז ןורי \ השקבב       
(12:44 25/12/01) תימע \ ימואל חוטיבמ העיבת    
(11:53 28/12/01) ינוחמש ריאמ דג \ תוכנ יזוחא לע רועריע ימואל חוטיב       
(13:57 28/12/01) לט תניר \ ימואל חוטיבל דסומהמ העיבת          
(10:27 28/12/01) ןונרא-ןמריש תירוד \ רבעמה ליג    
(13:44 28/12/01) לט תניר \ רבעמה ליג       
(13:00 28/12/01) ינוחמש ריאמ דג \ [ת"ל] םיפתושמ םירוגמל רפכ וא ףתושמ םירוגמ תיב    
(9:41 19/12/01) רדא רימת \ ןוחטבה דרשממ העיבת    
(14:33 21/12/01) ז ןורי \ ןוחטב ילב ןוחטבה דרשמ       
(9:38 24/12/01) ףשר ינד \ יטפשמ ץועיי       
(21:17 19/12/01) יול לכימ \ ייחב השקה םויה    
(10:42 21/12/01) רקלוק הדניל \ ??םייחב השקה םויה       
(13:43 21/12/01) ז ןורי \ ירקע םוקמ סופתל דחפל ינתת לא       
(8:29 23/12/01) ןונרא-ןמריש תירוד \ [ת"ל] רתויב השקה םויה          
(8:41 23/12/01) ןונרא-ןמריש תירוד \ ...השקה םויה             
(0:21 22/12/01) . תנע \ השק םוי       
(14:48 23/12/01) לט תניר \ ...השקה םויה       
(18:02 26/11/01) טרמ הילד \ rebief    
(14:01 30/11/01) לט תניר \ ףיבר       
(14:07 30/11/01) לט תניר \ ףיבר       
(22:11 17/12/01) לאנתנ הלילט \ יוסח רפסמ          


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

[ תיבה דומע | הדוגאל םושיר | תועדומ חול | ץועיו עדימ | םיעוריא ]

הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה םע רשק תריצי

created by: Webmasters Ltd.