תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(18:19 24/11/02) ידדה ימר \ [ת"ל] דשגשדג דשגשדג גדשג
    
(18:16 24/11/02) ידדה ימר \ [ת"ל] 2 ףסונ ןויסינ
    
(18:13 24/11/02) ידדה ימר \ aaaaaa aaaaaa
    
(18:13 24/11/02) ידדה ימר \ הבוגת