|  ראשי  |  שירותים  |  משרות  |  לקוחות  |  צור קשר  |  English  |

לקוחות

בין לקוחות אקטיבטק נמנים:

הבורסה לניירות ערך www.tase.co.il Tel Aviv Stock Exchange
איגוד האינטרנט הישראלי www.isoc.org.il Israeli Internet Association
המשרד לביטחון הפנים www.mops.gov.il Ministry of Public Security
מכללת ספיר www.sapir.ac.il Sapir College
מכללת בית ברל www.beitberl.ac.il Beit Berl College
דן ישראל www.daneurope.org Dan Israel - Dan Europe Affiliate
car2go www.car2go.co.il car2go
goeco www.goeco.co.il goeco
בייטק תקשורת www.bytech.co.il Bytech Ltd
מרכז ההדרכה לספיות בישראל www.icl.org.il he Israeli Center for Libraries
העמותה לחקר ALS www.israls.org.il IsrA.L.S, the Association for ALS Research in Israel
 

ועוד...

© אקטיב-טק בע"מ. כל הזכויות שמורות.